Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Evakueringen oppheves

Evakueringen ved Kroveien, Kroflata og deler av Hjelopveien oppheves. Veien øst for Hjelopveien nummer 88 vil fortsatt være stengt fram til NVE med sikkerhet kan si at veien er trygg. Vi oppdaterer saken på forsiden av vår hjemmeside. 

 

 

 

 

Søke tilskudd

Aktivitetsmidler

Aktivitetsmidlene skal bidra til at Indre Fosen kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom et aktivt og variert ungdomskultur- og fritidsliv. Videre skal tildelingen bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som fremmer barn og ungdom både som publikum og utøvere, og som gir barn og unge positive kulturelle fritidsopplevelser.  

Lag og foreninger innen musikk og teater bes melde seg inn i musikk- og teaterrådet for tildeling av kulturmidler. Kontaktperson her er Odd Marvin Askjemshalten, tlf. 414 08 157.

Spillemidler

Kulturdepartementet fordeler hvert år tilskudd av spillemidlene til anlegg for idrett og fysisk aktivitet i kommunene. Søkerne må selv legge inn sine søknader med alle vedlegg via www.idrettsanlegg.no. Søknader som er sendt inn tidligere år, men som ikke har mottatt spillemidler må sendes inn på nytt med aktuelle vedlegg. Søknadsfrist: 15. oktober

Gjelder søknaden et nytt anlegg må det søkes om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning til kommunen innen 1. oktober.  

Tilskudd til drift- og vedlikehold av idrettsbaner- og anlegg

Lag og foreninger i Indre Fosen kan søke om midler til drift- og vedlikehold av idrettsanlegg innen 15.oktober.

Det som kan være med i søknaden er betalte faktura/utgifter som: forsikring, servicer, utstyr, strøm, reparasjoner, renovasjon, generelt vedlikehold (maling, merking..) etc.

*Gjelder ikke strøm i lysløyper (har egen tilskuddsordning)

*Dugnad kan ikke tas med som utgift

Utgiftene må kunne dokumenteres ved kontroll.

Midler til strøm i lysløyper

Rissa
Oversikt over strømutgifter sendes som tidligere til postmottak@indrefosen.kommune.no. Strømutgifter for okt-des blir med i søknadsåret 2018.

Leksvik
Løypetilskudd fordeles av Leksvik Idrettsråd slik som tidligere på bakgrunn av søknad. Søknad sendes postmottak@indrefosen.kommune.no .

Frist: 15. oktober.

Kulturfondet i Indre Fosen

Fondet skal bidra til at Indre Fosen Kommune skal være en god kommune å bo og vokse opp i gjennom å stimulere til et aktivt og variert kulturliv. Det skal stimuleres til at grupperinger som arbeider med kultur kan ta initiativ til tiltak som gir publikum positive kulturopplevelser og som stimulerer kulturutøvere til nyskapning, forbedring og vekst i kommunens kulturliv.

Det skal være en prioritert målsetting at tiltak som fondet støtter stimulerer til å engasjere mange kulturutøvere og at kulturtiltaket kan formidles til et stort publikum. Videre skal fondet bidra til rekruttering til kulturlivet gjennom å støtte tiltak som stimulerer barn og ungdom både som publikum og utøvere.

Søknadsfristen er 1. desember.

Kontakt

Kine Larsen Kimo
kultursjef
97073817
Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.