Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Bostøtte

Du kan søke bostøtte, hvis husstanden din har lave inntekter og høye boutgifter.

Bostøtte er en behovsprøvd statlig støtteordning for deg som har lav inntekt og høye boutgifter. I Indre Fosen er det Nav som behandler søknaden om bostøtte, men det er Husbanken som fatter vedtakene. På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. 

Hvor er bostøttekontoret i kommunen?

NAV Indre Fosen,
Besøksadresse: Rådhusveien 13
Postadresse: Rådhusveien 13, 7100 Rissa

Åpent kl. 10.00 - 14.00 mandag, onsdag, og fredag.

Vi kan også kontaktes på telefon 55 55 33 33 hver dag mellom 0800-1530 eller via Din side på NAV.no

Ta gjerne kontakt med oss på telefonen på forhånd for å gjøre en avtale om time – da kan vi forberede oss på det du ønsker å snakke med oss om.

Sjekk om du kan få bostøtte

På Husbankens nettsider kan du se hvem som kan få bostøtte, hvilke krav som gjelder for boligen og hvilke inntektsgrenser som gjelder. Du kan også prøve bostøttekalkulatoren.

Søk bostøtte

Du søker via Husbankens nettsider. Søknadsfristen for bostøtte er den 25. hver måned. Utbetaling skjer ca. den 20. i påfølgende måned. Hvis du får innvilget bostøtte, blir søknaden din overført til neste måned. Får du avslag fordi du har høy inntekt en måned, blir søknaden din overført til neste måned automatisk.

Meld fra om endringer

Du har plikt til å melde fra hvis det er endringer i noen av opplysningene du har gitt i søknaden. Sjekk alltid at det er brukt riktige opplysninger i vedtaket du får.

Klage

Hvis du mener noe er feil i vedtaket, kan du klage innen 3 uker etter du mottok vedtaket.  

  • Klagen må være skriftlig. Du må oppgi hvilken måned det gjelder, navn, adresse og fødselsnummer. Husk å underskrive klagen. Du må opplyse om hva du mener er feil i vedtaket, og dokumentere opplysningene.
  • Klagen skal du sende til Nav Indre Fosen. Du kan også få hjelp av kommunen til å klage.

Mer informasjon
Du finner mer informasjon om bostøtte på husbanken.no . Du kan også henvende deg til Nav Indre Fosen for å få hjelp og veiledning.

Kontakt

Nav
hovednummer
55 55 33 33