Din nettleser er for gammel. Vennligst oppgrader nettleseren din eller last ned en alternativ nettleser som Google Chrome eller Firefox.

Vanvikan: anbefaler tankvann

På grunn av verdiene i prøvene tatt ved Vanvikan vannverk, anbefaler Mattilsynet og Indre Fosen kommune at abonnentene benytter vann fra tank til drikkevann. Det hjelper ikke å koke vannet for å fjerne restaluminium. Kommunen innfører derfor ikke kokepåbud. 

Les oppsummering av status ved vannverket her.

Vanntanken står plassert ved helsestasjonen i Vanvikan. Vi håper at vannverket vil være tilbake i normal drift i løpet av uke 14 eller 15.

 

Info fra Mattilsynet

Folkehelseinstituttet ved Vidar Lund sier følgende om aluminium i drikkevann: Grenseverdien for aluminium er basert på hva som er realistiske restverdier ved et optimalt drevet fellingsanlegg der aluminium benyttes som fellingsmiddel. Vårt inntak av aluminium kommer hovedsakelig fra inntak av ulike matvarer som har aluminiumholdige tilsetningsstoffer, og bare en liten del stammen fra drikkevann (cirka 5 prosent ifølge Verdens helseorganisasjon). Verdens helseorganisasjon har derfor ikke valgt å sette noen helsebasert grenseverdi for aluminium.

De opplyser at en slik verdi ville ligge på 0,9 mg/l basert på langtidsinntak og konsum av 2 liter vann per døgn.
Dette betyr at en korttidseksponering for slike høye verdier ikke vil medføre noen helsefare hos normalbefolkningen. Det eneste som er nevnt, er at nyresyke pasienter i dialyse har fått alvorlige skader på sentralnervesystemet med verdier >50 mikrogram/l i dialysevannet. Vi kan derfor ikke se at en slik korttidseksponering for et forhøyet aluminiums nivå vil kunne medføre noen helsefare. Det som er viktig, er imidlertid å få optimalisert tilsetningen av aluminium for at koaguleringen skal fungere best mulig.»
Vidar Lund snakker her om en kortidseksponering av en for høy aluminiums verdi. 

Indre Fosen kommune jobber med å få verdien på restaluminium etter PAX til et normalt nivå. Etter havariet på vannverket er all justeringer på alle parameter manuelle, det tas prøver for analyse etter hver justering for å prøve å finne ut om det ble for mye eller for lite. Svar på prøvene tar det noen få dager før vi får resultatene av.

 

Analyser av aluminium i vannprøvene, sendt til Indre Fosen kommune 16. mars:

Ifølge Kystlab-prebio, som analyserer drikkevannsprøvene, viser resultatene at: aluminium (Al) i all hovedsak finnes som partikler i vannet. I bassenget er totalkonsentrasjonen på ca. 0,8 mg Al/l. Imidlertid er den løste fraksjonen på "bare" 0,2 mg Al/l. Løst Al er i denne sammenheng aluminium som passerer et filter på 0,45 mikrometer. Ved Al-utfelling holder man pH på ca. 5,9 til 6.2, siden løseligheten er lavest i dette området. Dette er nødvendig for å sikre en lav restaluminium på løst form.

Den løste fraksjonen av Al i "rentvannet" er som forventet relativt lav og utgjør 1/4 av totalen, mens 3/4 av Al er større enn 0,45 mikrometer og altså foreligger som finpartikulært stoff. Dette resultatet var som forventet, siden sedimentering aldri vil kunne klare å holde tilbake de minste partikkelfrakjonene. Derfor benyttes det alltid et filtreringssteg etter en sedimenteringsenhet ved drikkevannsbehandling. På vannverket har membranene en porestørrelse på 0,1 mikrometer (filteret til Prebio er altså 4,5 ganger større), dette betyr at restaluminium ved normal drift av anlegget ville være innenfor forskriften. 

Indre Fosen kommune beklager problemene ved vannverket. Vi jobber konstant med å montere nye deler etter hvert som de kommer. Per nå ser det ut til at vannverket vil være tilbake i normale drift i løpet av uke 14 eller 15.

Fant du det du lette etter? Legg igjen din e-postadresse eller telefonnummer, hvis du ønsker at vi skal hjelpe deg med å finne informasjonen du leter etter.